Agrega Deneyleri

NO DENEY ADI DENEY STANDARDI TS 706 EN 12620 BETON AGREGALARI TS EN 13043 ASFALT AGREGALARI TS EN 13242 YOL DOLGU AGREGALARI TS EN 13460 DEMİRYOLU BALASTI
1 Agrega Tane Sınıfı ve Kategori tayini (Elek Analizi) TS EN 933-1 GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ
2 İnce Tane Miktarı TS EN 933-1 GEREKLİ
3 Tane Uzunluğu TS EN 13450 GEREKLİ
4 Çok İnce Malzeme Muhtevası TS EN 933-1 GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ
5 Çok İnce Malzeme Kalitesi İçin Metilen Mavisi TS EN 933-9 GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ
6 Çok ince Malzeme Kalitesi İçin Kum Eşdeğeri TS EN 933-8 İSTENMESİ DURUMUNDA İSTENMESİ DURUMUNDA İSTENMESİ DURUMUNDA
7 Tane Yoğunluğu Ve Su Emme Oranı TS EN 1097-6 GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ
8 İri Agregaların Tane Şekli TS EN 933-4 GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ
9 İri Agregaların Donma Çözünme Direnci TS EN 1367-2 GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ
10 Gevşek Yığın yoğunluğu TS EN 1097-3 GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ
11 Parçalanma Direnci (Los Angeles) TS EN 1097-2 GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ
12 Asitte Çözünebilen Sülfat TS EN 1744 -1 GEREKLİ GEREKLİ
13 Klorürler TS EN 1744-1 GEREKLİ
14 Toplam Kükürt TS EN 1744 – 1 GEREKLİ GEREKLİ
15 Hafif Organik Kirleticiler TS EN 1744 – 1 GEREKLİ GEREKL
16 Humus Muhtevası TS EN 1744 – 1 GEREKLİ GEREKLİ
17 Fulvo Asit Muhtevası TS EN 1744 – 1 GEREKLİ GEREKL
18 Organik Madde Karşılaştırmalı Basınç mukavemeti TS EN 1744 – 1 GEREKLİ GEREKLİ
19 Organik Madde Karşılaştırmalı Priz Süresi TS EN 1744 – 1 GEREKLİ GEREKLİ
20 Hacim Kararlılığı – Kuruma Büzülmesi TS EN 1367-4 GEREKLİ
21 Alkali Silika Reaksiyonu CAN CSA 23.2-25A GEREKLİ
22 Aşınmaya Karşı Direnç (Mikro Deval) TS EN 1097-1 İSTENMESİ DURUMUNDA İSTENMESİ DURUMUNDA İSTENMESİ DURUMUNDA İSTENMESİ DURUMUNDA
23 İri Agregalarda Ezilmiş Ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi TS EN 933-5 GEREKLİ GEREKLİ
24 İnce Agregaların Köşeliliği TS EN 933-6 GEREKLİ
25 Yüzey Tabakalarında İri Agregaların Cilalanmaya Karşı Direnci TS EN 1097-8 İSTENMESİ DURUMUNDA
26 Agregaların Bitümlü Bağlayıcılarla Olan Uyumu TS EN 12697-11 GEREKLİ
27 Sonnenbrand Bazalt Deneyi TS EN 1367-3 GEREKLİ
28 Petrografik Anali TS EN 932-3 GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ