89/106/AT Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Yürürlükten Kalkıyor

CE İşareti Yönetmeliği olarak bilinen 89/106/AT Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, yerini 24 Nisan 2011 tarihinde yayınlanan 305/2011/AB sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğüne (CPR) bırakacaktır.

Yapı işlerinin temel gerekleri ve yapı malzemelerinin temel karakteristikleri, performans beyanı ve CE işaretlemesi, ekonomik aktörlerin (imalâtçı, ithalâtçı, dağıtıcı veya yetkili temsilci) yükümlülükleri, uyumlaştırılmış teknik şartnameler, basitleştirilmiş prosedürler ve piyasa gözetim ve denetimine ilişkin maddeler 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle zorunlu uygulamaya girecektir.