Hakkımızda

ECE Test Deney ve Ölçüm Hizmetleri Ltd. Şti. olarak amacımız, güvenilir, bilimsel ve müşteri memnuniyetini sürekli kılan hizmet sunmaktır.

Bu amaçla;

Güvenilirlik
Verdiğimiz her türlü araştırma, deney ve teknik hizmetlerde, müşterilerimize zamanında, doğru, tarafsız ve gizlilik ilkelerine uygun hizmet veririz.

Bilimsellik
Bilimsel bilginin ışığında, ulusal ve uluslar arası geçerli kılınmış standartlar ile teknik şartname, yasa ve yönetmeliklere uygun hizmet veririz.

Öncü Olmak
Hizmetimizin kalitesini ve verimliliğini etkileyen unsurlar› geliştirmek üzere yurtdışı ve yurtiçi teknolojik gelişmeleri takip eder ve sektörümüzde lider olmayı hedefleriz.

Sürekli Eğitim
Çalışanlarımızın eğitimlerini, hizmet kalitemizin düzeyinin, sürekliliğinin ve ekip ruhunun ana unsuru olarak algılar ve uygularız. Müşterilerimizi sürekli bilinçlendirir ve bilgilendiririz.

TS EN ISO/IEC 17025’ E UYGUNLUK
Laboratuvar Yönetim Sistemimizi TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurar, yürütür ve sürekli iyileştiririz.