Doğal Taş – Mermer Deneyleri

TS EN 12057 : İç Mekan Döşeme ve Merdiven Kaplaması
TS EN 12058 : İç Mekan Döşeme ve Merdiven Kaplaması
TS EN 1469 : İç Mekan Duvar ve Tavan Kaplaması
TS EN 1341 : Yaya Yolları Döşeme Kaplaması
TS EN 1342 : Yaya Yolları Blok Taş Döşeme Blokları (Küp Taş)
TS EN 1343 : Yaya Yolları Bordürü

NO DENEY ADI DENEY STANDARDI
1 DOĞAL TAŞ Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
2 DOĞALTAŞ Eğilme Dayanımı tayini TS EN 12372
3 DOĞALTAŞ Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
4 DOĞALTAŞ Aşınma Direnci Tayini TS EN 14157
5 DOĞALTAŞ Görünür Yoğunluk TS EN 1936
6 DOĞALTAŞ Açık Gözeneklilik TS EN 1936
7 DOĞALTAŞ Organik madde Muhtevası TS EN 13820
8 DOĞALTAŞ Don Etkisine Dayanıklılık 48 çevrim+Eğilme dayanımı TS EN 12371
9 DOĞALTAŞ Don Etkisine Dayanıklılık 12 çevrim TS EN 12371